Het Bestuur

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging en zijn eindverantwoordelijk voor de vereniging als een bedrijf. Dit jaar wordt het Bestuur gevormd door zes studenten en studentes die zich een jaar lang vrijwillig inzetten voor de vereniging, haar (oud-)leden en het staande houden van de sociëteit.

Bestuur 2019/2020

Justin van Beek
President & Voorzitter Eettafel

Eindverantwoordelijk vereniging en eettafel, inkoop eettafel.
president@delftschestudentenbond.nl

Delano Flipse
Secretaris

Ledenbestand, notuleren, extern contact met studentenorganen, contactpunt pers.
secretaris@delftschestudentenbond.nl

Roel Veth
Penningmeester Vereniging

Verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.
peve@delftschestudentenbond.nl

Jannick van Buuren
Vice-President

Beheert het pand en zorgt voor het het onderhouden ervan.
vip@delftschestudentenbond.nl

Sylke Angenent
Penningmeester Sociëteit

Verantwoordelijk voor de financiën rondom de bar en sociëteit.
peso@delftschestudentenbond.nl

Sem van den Broek
Penningmeester Eettafel

Beheert de financiën van de eettafel en partijen.
pdb@delftschestudentenbond.nl